Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ

Taxify.gr

Η αγορά λογιστικών και νομικών υπηρεσιών αλλάζει καθημερινά. Νέα επαγγέλματα αναπτύσσονται, νέες ανάγκες προκύπτουν με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες να αναζητούν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Με την εγγραφή σας

✓ Κάνετε γνωστό το γραφείο σε πλήθος επαγγελματιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

✓ Μεγαλώνετε την αγορά σας ειδικά εάν εξειδικεύεστε σε ιδιαίτερα λογιστικά ή νομικά αντικείμενα – το γραφείο σας κατατάσσεται αυτόματα στην κατηγορία κάθε εξειδίκευσης.

✓ Μπορείτε να αναλαμβάνετε πελάτες από απόσταση